ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

 
===สิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว===
* [[พ.ศ. 2546]] - '''[[ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1]]'''
* [[พ.ศ. 2552]] - '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม
* [[พ.ศ. 2554]] - '''[[จารึกวัดโพธิ์]]''' ใน[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม