ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พีระมิดคูฟู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(landmark)
* สองเท่าของความสูงปิรามิด เมื่อคูณด้วย 10 ล้าน = ความยาวระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์โดยประมาณ
* 1 นิ้วปิรามิด คูณด้วย 10 ล้าน = ค่าใกล้เคียงกับระยะทางของวงจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ค่าแตกต่างเพียงเล็กน้อย อธิบายได้ว่าความกว้างวงโคจรตอนที่สร้างกับตอนนี้แตกต่างกัน)
* น้ำหนักของปิรามิดประมาณ 6 แสนล้านตัน คูณด้วย 100,000,000,000,000 = น้ำหนักของโลกโดยประมาณ
 
== เปรียบเทียบพีระมิดคูฟูกับสิ่งก่อสร้างยุคปัจจุบัน ==
ผู้ใช้นิรนาม