ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงไชยบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| Thongmixai
|-
| 8-11
| [[เมืองไชยสถาน|ไชยสถาน]]
| ໄຊສະຖານ<ref>[http://www.rfa.org/lao/khaolao/environment/rainy-season-Sayabury%20-08242010122646.html วิทยุเอเชียเสรี - การพัฒนาเมืองไชยสถานหยุดชะงัก] {{lo icon}}</ref>
|
|}
 
=== ครั้นเมื่อเป็นจังหวัดลานช้าง (ไทย) ===
{{บทความหลัก|จังหวัดลานช้าง}}
จังหวัดลานช้าง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ดังนี้