ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
== รายละเอียดของแผ่นดินไหว ==
 
การไหวครั้งแรกสร้างแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่[[จูเอ็ทสึ]]ในจังหวัดนีงะตะ อ่านค่าความสั่นสะเทือนรุนแรงของแผ่นดินไหวในมาตรา[[ชินโดะ]]ที่เมือง[[คะวะงุจิ]] จังหวัดนีงะตะ ได้ที่ระดับชินโดะ 7 และอ่านค่าใน[[มาตราริกเตอร์]]ขนาดของแผ่นดินไหวได้ที่ขนาดประมาณแมกนิจูด 6.9 (เพื่อการเปรียบเทียบ [[แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง]]ที่ทำลายพื้นที่หลายส่วนใน[[โคะเบะ]] วัดค่าความรุนแรงตามาตราชินโดะได้ระดับ 7 และวัดขนาดได้ที่แมกนิจูด 7.2 ริกเตอร์) แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ความลึก 15.8 กิโลเมตร JMA ได้ให้พิกัดของแผ่นดินไหวที่ {{coord|37.3|N|138.8|E|display=inline,title}}
 
การไหวครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:12 (16 นาทีหลังจากครั้งแรก) ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึกน้อยกว่าครั้งแรกมาก วัดความรุนแรงได้ชินโดะ 6+ และวัดขนาดได้ที่แมกนิจูก 5.9 ริกเตอร์ ครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:34 ระดับความรุนแรงวัดได้ที่ชินโดะ 6- เวลา 19:46 เกิดแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงชินโดะ 6- ขึ้นอีกครั้ง และยังมีแผ่นดินไหวย่อยที่รุนแรงน้อยกว่าเกิดขึ้นเป็นระยะในภูมิภาค ใน 66 ชั่วโมงแรก มีแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงชินโดะ 5- หรือสูงกว่าเกิดขึ้น 15 ครั้งในภูมิภาคจูเอ็ทสึ
 
ตามรายงานของสื่อ Geographical Survey Institute (GSI) ในสังกัดรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ประเมินขึ้นต้นว่า รอยเลื่อนที่ยาว 22 กิโลเมตร และกว้าง 17 กิโลเมตร ได้เคลื่อนที่ไป 1.4 เมตร
294

การแก้ไข