ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

(fixing dead links)
 
; '''โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร''' : ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง<ref name="ประวัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"/> ดังนี้
* ''อาคารสิรินธร'' เป็นอาคารโรงพยาบาล สูง 9 ชั้น โดยนอกจากเป็นอาคารบริการทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณบดี สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาต่างๆ อีก 12 ภาควิชา สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์<ref>[http://web.archive.org/20070823083400/www.medsci.nu.ac.th/siteforensic ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานปฏิบัติการกลางและส่งเสริมงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์]</ref>
* ''อาคารบริการ'' เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นที่ตั้งของภาควิชานิติเวชศาสตร์ หน่วยโภชนาการ หน่วยซักล้าง และศูนย์อาหาร
* ''อาคารรังสีรักษา'' ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี [[พ.ศ. 2555]] - [[พ.ศ. 2556]] เพื่อรองรับการบริการทางด้านรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งเป็นหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธด้วย โดยเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสิรินธร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 (ที่ดินอาคารโภชนาการเดิม)
4,945

การแก้ไข