ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ปริญญาตรี 85 หลักสูตร ปริญญาโท 88 หลักสูตร และปริญญาเอก 30 หลักสูตร<ref name="หลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร"/>
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 คณะ 45 วิทยาลัย<ref>[http://www.nu.ac.th/sitemap.htm หน่วยงานของมหาวิทยาลัย - คณะ วิทยาลัย สถาบัน]</ref> ดังต่อไปนี้
{| border="0" cellpadding="9" cellspacing="0"
|- valign="top"
* [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะวิทยาศาสตร์]]
* [[คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ]]
* [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะศึกษาศาสตร์]]
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
* [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร|บัณฑิตวิทยาลัย]]
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร|วิทยาลัยนานาชาติ]]
* [[วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร|วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา]]
* [[วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร|วิทยาลัยพลังงานทดแทน]]
* [[วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร|วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน]]
4,940

การแก้ไข