ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เคมีอินทรีย์}}
 
'''คาร์โบไฮเดรต''' ({{lang-en|Carbohydrate}}) เป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิค คำว่าคาร์โบไฮเดรตมีรากศัพท์มาจากคำว่า [[คาร์บอน]] (carbon) และคำว่า[[ไฮโดรเจน|ไฮเดรต]] (hydrate) อิ่มตัวไปด้วยน้ำ ซึ่งรวมกันก็หมายถึงคาร์บอนที่อิมตัวไปด้วยน้ำ เนื่องจากสูตรเคมีอย่างง่ายก็คือ (C•H<sub>2</sub>O) n ซึ่ง n≥3 โดยคาร์โบไฮเดรตจัดเป็นสารประกอบแอลดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโทน (ketone) ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group, -OH) เกาะอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า สารประกอบโพลีไฮดรอกซีแอลดีไฮด์ (polyhydroxyaldehyde) หรือ โพลีไฮดรอกซีคีโทน (polyhydroxyketone) ซึ่งการที่มีหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลนั้น ทำให้เกิดการวางตัวของหมู่ดังกล่าวที่แตกต่างกัน และยังสามารถทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะกับสารอื่นๆได้ ดังนั้น คาร์โบไฮเดรตจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านของโครงสร้างทางเคมี และบทบาททางชีวภาพอีกด้วย หน่วยที่เล็กทีสุดของคาร์โบไฮเดรตก็คือ[[น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว]]หรือโมโนแซคคาร์ไรด์<br />
=== ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ===
คาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
* เป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต<br />
* เป็นสารตัวกลางที่สำคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) หรือ ATP<br />
* เป็นโครงสร้างที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต เช่น เป็นโครงสร้างของพืช (cellulose) หรือเป็นโครงสร้างของสัตว์<br />
* เป็นองค์ประกอบใน DNA และ RNA
 
== ประเภทของคาร์โบไฮเดรต ==
* [[ไกลโคซามิโนไกลแคน]] เป็นส่วนประกอบของสารที่อยู่ระหว่างเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ของน้ำตาลโมเลกุลคู่ซ้ำๆกัน คือ hyaluronic acid (ประกอบด้วย glucoronic acid กับ acetylglucosamine)
 
== ไกลโคโปรตีนและไกลโคลิพิด ==
== Glycoprotein&Glycolipid ==
[[ไกลโคโปรตีน]]เป็นองค์ประกอบหลักของ[[โปรตีน]]ที่หลั่งออกนอกเซลล์ โดยเป็นโปรตีนที่เชื่อมต่อกับ[[โอลิโกแซคคาไรด์]] (น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อกัน 3 – 5 โมเลกุล) ส่วน[[ไกลโคลิปิด]]ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่จับกับไขมันเป็นองค์ประกอบในเยื่อหุ้มต่างๆภายในเซลล์ นอกจากนั้น ไกลโคโปรตีนบางชนิด เช่น [[เลกติน]] (lectin) หรือ[[ซีเลกติน]] (selectin) มีบทบาทในการจดจำเซลล์เป้าหมายของเชื้อก่อโรค