ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราลิมปิกฤดูร้อน 2012"

|
{{multicol}}
*{{flagIPC|AFG|ฤดูร้อน 2012 Summer|}} (1)
*{{flagIPC|ALB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|ALG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (31)
*{{flagIPC|AND|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|ANG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|ANT|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|ARG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (60)
*{{flagIPC|ARM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|AUS|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (160)
*{{flagIPC|AUT|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (32)
*{{flagIPC|AZE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (21)
*{{flagIPC|BRN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|BAR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|BLR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (31)
*{{flagIPC|BEL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (40)
*{{flagIPC|BEN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|BER|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|BIH|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (12)
*{{flagIPC|BRA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (181)
*{{flagIPC|BRU|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|BUL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (8)
*{{flagIPC|BUR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|BDI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CMR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CAN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (147)
*{{flagIPC|CPV|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CAF|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CHI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (7)
*{{flagIPC|CHN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (284)
*{{flagIPC|COL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (37)
*{{flagIPC|COM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|CRC|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|CIV|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|CRO|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (25)
*{{flagIPC|CUB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (22)
*{{flagIPC|CYP|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (3)
*{{flagIPC|CZE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (46)
*{{flagIPC|DEN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (28)
*{{flagIPC|COD|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|DJI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
{{multicol-break}}
*{{flagIPC|DOM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|ECU|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|EGY|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (40)
*{{flagIPC|ESA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|EST|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (3)
*{{flagIPC|ETH|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|FRO|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|FIJ|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|FIN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (35)
*{{flagIPC|FRA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (158)
*{{flagIPC|GAB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|GAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|GEO|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|GER|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (152)
*{{flagIPC|GHA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|GBR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (294) '''(เจ้าภาพ)'''
*{{flagIPC|GRE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (62)
*{{flagIPC|GUA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|GBS|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|HAI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (3)
*{{flagIPC|HON|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|HKG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (28)
*{{flagIPC|HUN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (33)
*{{flagIPC|ISL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|IND|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (10)
*{{flagIPC|INA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (3)
*{{flagIPC|IRI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (79)
*{{flagIPC|IRQ|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (19)
*{{flagIPC|IRL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (49)
*{{flagIPC|ISR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (25)
*{{flagIPC|ITA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (98)
*{{flagIPC|JAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (3)
*{{flagIPC|JPN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (135)
*{{flagIPC|JOR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (8)
*{{flagIPC|KAZ|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (7)
*{{flagIPC|KEN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (13)
*{{flagIPC|PRK|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|KOR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (88)
*{{flagIPC|KUW|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (6)
*{{flagIPC|KGZ|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|LAO|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
{{multicol-break}}
*{{flagIPC|LAT|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (8)
*{{flagIPC|LIB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|LES|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|LBR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|LBA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|LTU|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (11)
*{{flagIPC|MAC|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MKD|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MAD|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|MAS|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (23)
*{{flagIPC|MLI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|MLT|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|MTN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MRI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MEX|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (81)
*{{flagIPC|MDA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MGL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (6)
*{{flagIPC|MNE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|MAR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (30)
*{{flagIPC|MOZ|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|MYA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|NAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (5)
*{{flagIPC|NEP|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|NED|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (91)
*{{flagIPC|NZL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (24)
*{{flagIPC|NCA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|NIG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|NGR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (27)
*{{flagIPC|NOR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (22)
*{{flagIPC|OMA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|PAK|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|PLE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|PAN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|PNG|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|PER|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|PHI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (9)
*{{flagIPC|POL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (100)
*{{flagIPC|POR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (30)
*{{flagIPC|PUR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|QAT|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|ROU|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (5)
{{multicol-break}}
*{{flagIPC|RUS|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (181)
*{{flagIPC|RWA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (14)
*{{flagIPC|SAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|SMR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|KSA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (4)
*{{flagIPC|SEN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|SRB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (14)
*{{flagIPC|SLE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|SIN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (8)
*{{flagIPC|SVK|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (34)
*{{flagIPC|SLO|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (22)
*{{flagIPC|SOL|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|RSA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (62)
*{{flagIPC|ESP|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (133)
*{{flagIPC|SRI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (7)
*{{flagIPC|SUR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|SWE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (59)
*{{flagIPC|SUI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (25)
*{{flagIPC|SYR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (5)
*{{flagIPC|TPE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (18)
*{{flagIPC|TJK|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|TAN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|THA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (49)
*{{flagIPC|TLS|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|TGA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|TRI|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|TUN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (31)
*{{flagIPC|TUR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (69)
*{{flagIPC|TKM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (5)
*{{flagIPC|UGA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|UKR|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (150)
*{{flagIPC|UAE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (15)
*{{flagIPC|USA|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (223)
*{{flagIPC|URU|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|UZB|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (10)
*{{flagIPC|VAN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|VEN|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (27)
*{{flagIPC|VIE|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (11)
*{{flagIPC|ISV|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (1)
*{{flagIPC|ZAM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
*{{flagIPC|ZIM|2012ฤดูร้อน Summer2012|}} (2)
{{multicol-end}}
|}
20,387

การแก้ไข