ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(/ล/)
{{คู่มือ}}
: ''ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับการทับศัพท์ตามระบบการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ดูได้ที่[http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/2371_6847.pdf เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน]''
== หลักการถอดเสียง ==
# เขียนตามเสียงเดิม โดยเขียนเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้
# ตัวอักษรที่ใช้สามารถให้คนอ่านและเข้าใจต้นเสียงได้ รวมทั้ง "ร์" หมายถึงเสียง R, "ส์" หมายถึงเสียง S และเสียงอื่นๆที่ไม่มีใน[[ภาษาไทย]] แต่ถ้าขัดกับกฎข้างบน ให้ตัดเสียงที่ทำให้การอ่านภาษาไทยยากออก เช่น Forbes เขียน ฟอรบส์ ฟอบส์ หรือ ฟอร์บ ???
# เสียงสะกดให้ใช้คำที่ง่ายต่อการออกเสียงสะกด เช่น P ใช้ เสียง พ แต่สะกดด้วย ป (แม่กบ) และ T ใช้ เสียง ท แต่สะกด ต.เต่า (แม่กด)
# คำบางคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอื่น และใช้ตัวอักษรเพื่ออ้างถึงที่มา คำอ่านอาจจะเปลี่ยนไป เช่น เสียง L ใช้ลงท้ายด้วย ล.ลิง อ่านคล้ายการสะกดในแม่เกอว ไม่ใช่ แม่กน เช่น อีเมล อ่านคล้าย อี-เมว ไม่ใช่ อี-เมน
# เสียง อู ในภาษาอังกฤษดั้งเดิม กับอังกฤษอเมริกัน ออกเสียง บางคำออกเสียงต่างกัน U ที่ออกเสียง อู ถ้าอยู่คำแรกเป็น ยู ถ้าอยู่ในประโยคออกเสียง อิว ออกเสียง อูเฉพาะ ชื่อเฉพาะ และคำที่นำหน้าด้วย B, D, L N, R, S, T, X สำหรับคำภาษาอังกฤษอังกฤษ และไม่ออกเสียงสำหรับขึ้นต้นด้วย J (ตามหลัก[[เสียงวายล่องหน]]) เช่น institute ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น อินสทิทูต และ อินสทิทิวต์
# คำที่มาจากภาษาอื่น การอ่านออกเสียงจะไม่ตรงซึ่งไม่สามารถใช้หลักการทับศัพท์ได้ เช่น entree (รากศัพท์ฝรั่งเศส) อองเทร, karaoke (ญี่ปุ่น) คาราโอเกะ
# คำบางคำมาจากรากศัพท์เดิม ซึ่งเกิดจากการแปลรูปสระ การอ่านออกเสียงอ่านตามเสียงเดิม ทำให้หลักการกำหนดได้ไม่ครบ เช่น คำว่า dove (นกชนิดหนึ่ง) มาจาก duv ซึ่งอ่านว่า "ดัฟ"
<div style="clear: both"></div>
 
== ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ==
=== A ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|- valign = "top"
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! สระ || เสียง || ตัวอย่าง || คำทับศัพท์
|-
| a || แอ || b'''a'''dminton || แบดมินตัน
|-
| || อะ || '''a'''luminium || อะลูมิเนียม
|-
| || อา || Chic'''a'''go || ชิคาโก
|-
| || เอ || '''A'''sia || เอเชีย
|-
| || ออ || footb'''a'''ll || ฟุตบอล
|-
| aa || อา || baz'''aa'''r || บาซาร์
|-
| || แอ || '''Aa'''ron || แอรอน
|-
| ae || อี* || '''Ae'''gean || อีเจียน
|-
| || แอ || '''ae'''rosphere || แอโรสเฟียร์
|-
| || เอ || sund'''ae''' || ซันเด
|-
| a_e || เอ || d'''a'''t'''e''' || เดต
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! สระ || เสียง || ตัวอย่าง || คำทับศัพท์
|-
| aea || เอีย || Jud'''aea''' || จูเดีย
|-
| aer || เออ || k'''aer'''sutite || เคอร์ซูไทต์
|-
| ai || เอ || Sp'''ai'''n || สเปน
|-
| || ไอ || C'''ai'''ro || ไคโร
|-
| air || แอ || Bel '''Air''' || เบลแอร์
|-
| ao || เอา || Mindan'''ao''' || มินดาเนา
|-
| ar || แอ || '''ar'''row || แอร์โรว์
|-
| || อา || b'''ar''' || บาร์
|-
| || ออ || w'''ar'''d || วอร์ด
|-
| || เออ || Edw'''ar'''d || เอดเวิร์ด
|-
|}
|
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
|-
! สระ || เสียง || ตัวอย่าง || คำทับศัพท์
|-
| are || แอ** || m'''are''' || แมร์
|-
| au || อา || l'''au'''gh || ลาฟ
|-
| || ออ || '''Au'''gusta || ออกัสตา
|-
| || เอา || Biss'''au''' || บิสเซา
|-
| || โอ*** || '''Au'''ger || โอเจอร์
|-
| || แอ || L'''au'''ghlin || แลฟลิน
|-
| aw || ออ || l'''aw'''erence || ลอว์เรนซ์
|-
| ay || เอ || Mal'''ay''' || มาเลย์
|-
| ayr || แอ || '''Ayr'''cher || แอร์เชอร์
|-
|}
|-
|}
 
: * '''ae''' ที่ออกเสียง "อี" มาจาก æ ซึ่งเป็นอักษรโบราณ
: ** ยกเว้นคำว่า '''are''' (verb to be) อ่านว่า "อาร์"
: *** เป็นชื่อบุคคล [[:en:Pierre Victor Auger|Pierre Victor Auger]] หากเป็นคำศัพท์ทั่วไปอ่านว่า "ออเกอร์"
 
=== E ===
{| style="table-layout: fixed; width: 820px;"
|-
| h (ไม่ออกเสียง) || — || honour = ออเนอร์ || ห || John = จอห์น || &nbsp;
|}
 
=== J-S ===
{| class="wikitable"
|-
! width = "150" | ตัวอักษร
! width = "50" | พยัญชนะขึ้นต้น
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "50" | พยัญชนะลงท้าย
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "200" | หมายเหตุ
|-
| j || จ || Jim = จิม || &nbsp; || &nbsp; || คำอังกฤษแท้ไม่มีการลงท้ายด้วย j
|-
| k || ค || Kansas = แคนซัส || ก || York = ยอร์ก || &nbsp;
|-
| k (เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์สุดท้าย) || ก || bunker = บังเกอร์<br/>market = มาร์เกต<br/>Yankee = แยงกี || — || — || &nbsp;
|-
| kh || ค || khartoum = คาร์ทูม || ก || Sikh = ซิก || &nbsp;
|-
| l || ล || locket = ล็อกเกต || ล || Shell = เชลล์ || &nbsp;
|-
| m || ม || micro = ไมโคร || ม || Tom = ทอม || &nbsp;
|-
| n || น || nucleus = นิวเคลียส || น || cyclone = ไซโคลน || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' n เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c, ch, g, k, qu ฯลฯ ตามแล้วทำให้เสียง n ที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง '''ตัวอย่าง''' Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน, function = ฟังก์ชัน, parenchyma = พาเรงคิมา, Frank = แฟรงก์
|-
| p || พ || parabola = พาราโบลา || ป || capsule = แคปซูล || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' p เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-; -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ -py '''ตัวอย่าง''' superman = ซูเปอร์แมน, Europa = ยูโรปา, bumper = บัมเปอร์, topic = ทอปปิก, shopping = ชอปปิง, hippy = ฮิปปี, hippo = ฮิปโป, olympus = โอลิมปัส
|-
| ph || ฟ || phosphorous = ฟอสฟอรัส || ฟ || graph = กราฟ || &nbsp;
|-
| q || ก || Qatar = กาตาร์ || ก || Iraq = อิรัก || &nbsp;
|-
| qu (ออกเสียง คว) || คว || Quebec = ควิเบก || — || — || &nbsp;
|-
| qu (ออกเสียง ค) || ค || Liquor = ลิเคอร์ || ก || Mozambique = โมซัมบิก || &nbsp;
|-
| r || ร || radium = เรเดียม || ร || barley = บาร์เลย์ || เสียง r ไม่ใช่เสียงสะกด แต่เมื่อลงท้ายให้ใช้ทัณฑฆาตเพื่อให้เสียง /ɹ/ ยังอยู่
|-
| rh || ร || rhodonite = โรโดไนต์<br/>murrha = เมอร์รา || ห || myrrh = เมอรห์ || รากศัพท์มาจากภาษากรีก
|-
| s || ↓ || ↓ || ส || Lagos = ลากอส || &nbsp;
|-
| s+สระ || ซ || silicon = ซิลิคอน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| s+พยัญชนะ || ส || Sweden = สวีเดน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| s (ออกเสียง ช) || ช || Asia = เอเชีย || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| son (อยู่ท้ายชื่อ) || สัน || Johnson = จอห์นสัน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 's || — || — || ส์ || King's Cup = คิงส์คัป || &nbsp;
|-
| sc (ออกเสียง ซ) || ซ || scene = ซีน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sc (ออกเสียง สก) || สก || screw = สกรูว || สก || disc = ดิสก์ || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง ซ) || ซ || scheelite = ซีไลต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง ช) || ช || schism = ชิซึม || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง สก) || สก || school = สกูล || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sh || ช || shamal = ชามาล || ช || harsh = ฮาร์ช || &nbsp;
|-
| sm || — || — || ซึม || protoplasm = โพรโทพลาซึม || &nbsp;
|-
| sk || สก || skyros = สกิรอส || สก || task = ทาสก์ || &nbsp;
|-
| sp || สป || spray = สเปรย์<br/>spore = สปอร์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| st || สต || Stanford = สแตนฟอร์ด<br/>strip = สตริป || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' sc sk sp และ st ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลำดับ ถ้า s อยู่กลางศัพท์ และเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด c k p และ t นั้น เป็น ค ค พ และ ท '''ตัวอย่าง''' Wisconsin = วิสคอนซิน, Muskegon = มัสคีกัน, asparagus = แอสพารากัส, distemper = ดิสเทมเปอร์
|}
 
145,105

การแก้ไข