ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

/* หลั
(thanks)
(/* หลั)
{{คู่มือ}}
: ''ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับการทับศัพท์ตามระบบการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ดูได้ที่[http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/2371_6847.pdf เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน]''
== หลักการถอดเสียง ==
# เขียนตามเสียงเดิม โดยเขียนเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้
# ตัวอักษรที่ใช้สามารถให้คนอ่านและเข้าใจต้นเสียงได้ รวมทั้ง "ร์" หมายถึงเสียง R, "ส์" หมายถึงเสียง S และเสียงอื่นๆที่ไม่มีใน[[ภาษาไทย]] แต่ถ้าขัดกับกฎข้างบน ให้ตัดเสียงที่ทำให้การอ่านภาษาไทยยากออก เช่น Forbes เขียน ฟอรบส์ ฟอบส์ หรือ ฟอร์บ ???
# เสียงสะกดให้ใช้คำที่ง่ายต่อการออกเสียงสะกด เช่น P ใช้ เสียง พ แต่สะกดด้วย ป (แม่กบ) และ T ใช้ เสียง ท แต่สะกด ต.เต่า (แม่กด)
# คำบางคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอื่น และใช้ตัวอักษรเพื่ออ้างถึงที่มา คำอ่านอาจจะเปลี่ยนไป เช่น เสียง L ใช้ลงท้ายด้วย ล.ลิง อ่านคล้ายการสะกดในแม่เกอว ไม่ใช่ แม่กน เช่น อีเมล อ่านคล้าย อี-เมว ไม่ใช่ อี-เมน
# เสียง อู ในภาษาอังกฤษดั้งเดิม กับอังกฤษอเมริกัน ออกเสียง บางคำออกเสียงต่างกัน U ที่ออกเสียง อู ถ้าอยู่คำแรกเป็น ยู ถ้าอยู่ในประโยคออกเสียง อิว ออกเสียง อูเฉพาะ ชื่อเฉพาะ และคำที่นำหน้าด้วย B, D, L N, R, S, T, X สำหรับคำภาษาอังกฤษอังกฤษ และไม่ออกเสียงสำหรับขึ้นต้นด้วย J (ตามหลัก[[เสียงวายล่องหน]]) เช่น institute ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น อินสทิทูต และ อินสทิทิวต์
# คำที่มาจากภาษาอื่น การอ่านออกเสียงจะไม่ตรงซึ่งไม่สามารถใช้หลักการทับศัพท์ได้ เช่น entree (รากศัพท์ฝรั่งเศส) อองเทร, karaoke (ญี่ปุ่น) คาราโอเกะ
# คำบางคำมาจากรากศัพท์เดิม ซึ่งเกิดจากการแปลรูปสระ การอ่านออกเสียงอ่านตามเสียงเดิม ทำให้หลักการกำหนดได้ไม่ครบ เช่น คำว่า dove (นกชนิดหนึ่ง) มาจาก duv ซึ่งอ่านว่า "ดัฟ"
<div style="clear: both"></div>
 
== ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ==
=== A ===
ผู้ใช้นิรนาม