ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

thanks
(ย้อนการแก้ไขที่ 5124078 สร้างโดย 101.51.32.17 (พูดคุย))
(thanks)
|-
| h (ไม่ออกเสียง) || — || honour = ออเนอร์ || ห || John = จอห์น ||  
|}
 
=== J-S ===
{| class="wikitable"
|-
! width = "150" | ตัวอักษร
! width = "50" | พยัญชนะขึ้นต้น
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "50" | พยัญชนะลงท้าย
! width = "150" | ตัวอย่าง
! width = "200" | หมายเหตุ
|-
| j || จ || Jim = จิม ||   ||   || คำอังกฤษแท้ไม่มีการลงท้ายด้วย j
|-
| k || ค || Kansas = แคนซัส || ก || York = ยอร์ก ||  
|-
| k (เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์สุดท้าย) || ก || bunker = บังเกอร์<br/>market = มาร์เกต<br/>Yankee = แยงกี || — || — || &nbsp;
|-
| kh || ค || khartoum = คาร์ทูม || ก || Sikh = ซิก || &nbsp;
|-
| l || ล || locket = ล็อกเกต || ล || Shell = เชลล์ || &nbsp;
|-
| m || ม || micro = ไมโคร || ม || Tom = ทอม || &nbsp;
|-
| n || น || nucleus = นิวเคลียส || น || cyclone = ไซโคลน || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' n เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c, ch, g, k, qu ฯลฯ ตามแล้วทำให้เสียง n ที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง '''ตัวอย่าง''' Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน, function = ฟังก์ชัน, parenchyma = พาเรงคิมา, Frank = แฟรงก์
|-
| p || พ || parabola = พาราโบลา || ป || capsule = แคปซูล || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' p เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-; -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ -py '''ตัวอย่าง''' superman = ซูเปอร์แมน, Europa = ยูโรปา, bumper = บัมเปอร์, topic = ทอปปิก, shopping = ชอปปิง, hippy = ฮิปปี, hippo = ฮิปโป, olympus = โอลิมปัส
|-
| ph || ฟ || phosphorous = ฟอสฟอรัส || ฟ || graph = กราฟ || &nbsp;
|-
| q || ก || Qatar = กาตาร์ || ก || Iraq = อิรัก || &nbsp;
|-
| qu (ออกเสียง คว) || คว || Quebec = ควิเบก || — || — || &nbsp;
|-
| qu (ออกเสียง ค) || ค || Liquor = ลิเคอร์ || ก || Mozambique = โมซัมบิก || &nbsp;
|-
| r || ร || radium = เรเดียม || ร || barley = บาร์เลย์ || เสียง r ไม่ใช่เสียงสะกด แต่เมื่อลงท้ายให้ใช้ทัณฑฆาตเพื่อให้เสียง /ɹ/ ยังอยู่
|-
| rh || ร || rhodonite = โรโดไนต์<br/>murrha = เมอร์รา || ห || myrrh = เมอรห์ || รากศัพท์มาจากภาษากรีก
|-
| s || ↓ || ↓ || ส || Lagos = ลากอส || &nbsp;
|-
| s+สระ || ซ || silicon = ซิลิคอน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| s+พยัญชนะ || ส || Sweden = สวีเดน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| s (ออกเสียง ช) || ช || Asia = เอเชีย || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| son (อยู่ท้ายชื่อ) || สัน || Johnson = จอห์นสัน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 's || — || — || ส์ || King's Cup = คิงส์คัป || &nbsp;
|-
| sc (ออกเสียง ซ) || ซ || scene = ซีน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sc (ออกเสียง สก) || สก || screw = สกรูว || สก || disc = ดิสก์ || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง ซ) || ซ || scheelite = ซีไลต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง ช) || ช || schism = ชิซึม || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sch (ออกเสียง สก) || สก || school = สกูล || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| sh || ช || shamal = ชามาล || ช || harsh = ฮาร์ช || &nbsp;
|-
| sm || — || — || ซึม || protoplasm = โพรโทพลาซึม || &nbsp;
|-
| sk || สก || skyros = สกิรอส || สก || task = ทาสก์ || &nbsp;
|-
| sp || สป || spray = สเปรย์<br/>spore = สปอร์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| st || สต || Stanford = สแตนฟอร์ด<br/>strip = สตริป || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| colspan = "6" | '''หมายเหตุ''' sc sk sp และ st ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลำดับ ถ้า s อยู่กลางศัพท์ และเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด c k p และ t นั้น เป็น ค ค พ และ ท '''ตัวอย่าง''' Wisconsin = วิสคอนซิน, Muskegon = มัสคีกัน, asparagus = แอสพารากัส, distemper = ดิสเทมเปอร์
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม