ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา]]
| มารดา =
| พระชายา =
|}}
 
'''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี''' ([[28 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2417]] — [[6 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2481]]) พระราชชนนีใน[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]] มีพระนามเดิมว่า '''หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี คัคณางค์''' พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร]] พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา]]
 
มีพระขนิษฐาและพระอนุชา คือ