ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำผึ้งขม"

| '''ภาพยนตร์ [[พ.ศ. 2517]]''' || [[สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]] || [[นฤมล นิลวรรณ]] || [[อมรา อัศวนนท์]] || [[ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์]] || [[สุทิศา พัฒนุช]]
|-
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2511]]''' || [[สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์]] || [[กนกวรรณ ด่านอุดม]] || อมรา อัศวนนท์ || สุพรรณ บูรณพิมพ์ || อรวรรณ โปร่งมณี
|-
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2520]]''' || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || สีตลา เรืองศิริ || อมรา อัศวนนท์ || สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ||[[ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์]]
|-
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2523]]''' || [[นาท ภูวนัย]] || [[หทัยรัตน์ อมตะวณิชย์]] || [[อมรา อัศวนนท์]] || [[สุพรรณ บูรณะพิมพ์]] || สุมาลี ชาญภูมิดล
ผู้ใช้นิรนาม