ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมนุมเจ้าพระฝาง"

Added image to page
(Added image to page)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[File:วัดบูรณะ_สวางคบุรี_2014-03-13_08-14.jpg|thumbnail|วัดบูรณะ สวางคบุรี]]
 
“{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ชุมนุมเจ้าพระฝาง''' เป็น[[สภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง|ชุมนุมอิสระ]]ภายหลัง[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง]] ในปี [[พ.ศ. 2310]] โดยมีผู้นำชุมนุมเป็นพระสงฆ์ คือ '''พระพากุลเถระ (มหาเรือน)''' พระสังฆราชาแห่ง[[วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ|เมืองสวางคบุรี (ฝาง)]] ชุมนุมดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ทรงยกทัพมาตี เมื่อ พ.ศ. 2313
479

การแก้ไข