ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* 2550[[พ.ศ. 2557]] - [[ตติยจุลจอมเกล้าไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (..)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25502557/B/006005/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นกรณีพิเศษ (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล[จำนวน วันที่ ราย พฤษภาคม๑. ๒๕๕๐นายสม จำนวนวรรณประภา ๑๒๒ฯ] ราย), เล่ม ๑๒๔,๑๓๑ ตอน , ๑๒ พฤษภาคมมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐,๒๕๕๗ หน้า ๑].</ref>
* [[พ.ศ. 2550]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น [[ตติยจุลจอมเกล้า]] (ต.จ.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/006/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑]</ref>
* 2543 - [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.)
* [[พ.ศ. 2543]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.)
* 2538 - [[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก]] (จ.ช.)
* [[พ.ศ. 2538]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก]] (จ.ช.)
* 2533 - [[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย]] (จ.ม.)
* [[พ.ศ. 2533]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย]] (จ.ม.)
* 2529 - [[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] (บ.ม.)
* [[พ.ศ. 2529]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] (บ.ม.)
 
== ลำดับสาแหรก ==
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ .ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ช.]]
[[หมวดหมู่:พนักงานรัฐวิสาหกิจชาวไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม