ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร"

ลบหมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบิน; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางก...
(ลบหมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบิน; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางก...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบินในทวีปเอเชีย]]
{{เกิดปี|2457}}{{เสียชีวิตปี|2503}}
{{โครงชีวประวัติ}}
94,496

การแก้ไข