ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัลกาฟี"

ชื่อยาวทำให้การตัดบรรทัดสับสน เอาออก
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(ชื่อยาวทำให้การตัดบรรทัดสับสน เอาออก)
== ผู้รวบรวมอัลกาฟี ==
 
ผู้รวบรวมอัลกาฟี มีนามและกิตินามว่า ''อัลฮาฟิซ อัลกะบีร อัลมุฮัดดิษ อัลญะลีล อัชเชค อะบูญะอฺฟัร มุฮัมมัด บิน ยะอฺกูบ บิน อิสฮาก [[อัลกุลัยนีย์ ]] อัลรอซีย์ อัลบัฆดาดีย์'' الحافظเกิดฮ.ศ.260 الكبيرมรณะ وฮ.ศ. المحدِّث329 الجليل الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغداديเป็นนักวิชาการด้าน[[ฟิกหฺ]] และเป็น[[มุฮัดดิษ]](นักบันทึกและรายงานวจนะบรรดาอิมาม)
เกิดฮ.ศ.260 มรณะ ฮ.ศ. 329 เป็นนักวิชาการด้าน[[ฟิกหฺ]] และเป็น[[มุฮัดดิษ]](นักบันทึกและรายงานวจนะบรรดาอิมาม)
อัลกุลัยนีมีชีวิตอยู่ในสมัยที่บรรดาตัวแทน(สะฟีร)ของ[[อิมามมะหฺดี]] (อ) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้พบปะกับบรรดาสะฟีรที่อาศัยอยู่ในนครบัฆดาด อัลกุลัยนีย์เองก็เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกัน อัลกุลัยนีย์สิ้นชีพในปีเดียวกันกับ[[อะลีย์ บินมุฮัมมัด อัสสะมะรีย์]] ตัวแทนคนสุดท้ายของอิมามมะหฺดี (อ)
== หนังสืออัลกาฟี ==
 
อัลกาฟีรวบรวมฮะดีษมาจาก บทบันทึกวจนะของบรรดาอิมาม หรือที่เรียกว่า ริซาละหฺ ฮะดีษ ที่รู้จักกันในนาม อัลอุศูล อัลอัรบะอะมิอะหฺ ({{lang|ar|الأصول الأربعمائة}}) เป็นบทบันทึกจากบรรดาสาวกและสานุศิษย์ของบรรดาอิมาม (อ) ที่บันทึกไว้ในสมัยของอิมามแต่ละท่าน ที่ตกทอดกันมา ริซาละหฺ เล็ก ๆ เหล่านี้มีค่ายิ่งและเรียกชื่อ ริซาละหฺ ฮะดีษ เหล่านั้นว่า อัศลุ เช่น อัศลุ ของอาดัม บินฮุเซน อันนุคอส อัลกูฟีย์ เป็นต้น
 
อัลกุลัยนีย์ได้ทุ่มเทความพยายามในการนำ ริซาละหฺ ฮะดีษ หรืออัศลุ ของบรรดาสาวกและสานุศิษย์ของบรรดาอิมามมารวบรวมไว้ ท่านได้เดินทางไปยังบ้านเมืองต่าง ๆ มากมายเพื่อสืบเสาะแสวงหาริซาละหฺเหล่านั้นเพื่อนำมารวมกัน จนเกิดเป็นหนังสืออัลกาฟีขึ้นมา
 
เชค[[ญะอฺฟัร ซุบฮานีย์]] ได้ตรวจสอบระดับฮะดีษในอัลกาฟีและแยกแยะไว้ดังนี้ :
:มีฮะดีษศอฮีฮฺ ({{lang|ar|الصحيح}} ถูกต้อง) 5,072 ฮะดีษ
:มีฮะดีษฮะซัน ({{lang|ar|الحسن}} ดี) 144 ฮะดีษ
:มีฮะดีษมุวัษษัก ({{lang|ar|الموثق}} เชื่อได้) 1,118 ฮะดีษ
:มีฮะดีษกอวีย์ ({{lang|ar|القوي}} แข็ง) 302 ฮะดีษ
:มีฮะดีษฎออีฟ ({{lang|ar|الضعيف}} อ่อนแอ) 9,485 ฮะดีษ
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาอิสลาม]]
130,949

การแก้ไข