ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพร้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''โรงเรียนพร้อม''' เป็น[[โรงเรียน]]เอกชนสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน]] (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 505 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง [[เขตลาดกระบัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] เดิมมีชื่อ'''โรงเรียนอนุบาลพร้อม''' มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 250 ตารางวา เปิดทำการสอนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตร IEP (Intensive English Program) <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
เดิมมีชื่อว่า [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 250 ตารางวา เปิดทำการสอนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตร IEP (Intensive English Program) <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
 
== ประวัติ ==
 
โรงเรียนพร้อม ก่อตั้ง เมื่อวันที่ [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2533]] โดยมีคุณครู มณฑาทิพย์ พัดลม เป็นเจ้าของ,ผู้จัดการ และครูใหญ่<ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref> มีคุณ ชัยฤทธิ์ พัดลม เป็นผู้รับใบอนุญาต ในช่วงแรกใช้ชื่อว่า [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 โรงเรียนพร้อมได้รับทุนในการก่อสร้างโรงเรียนครั้งแรก จาก นางบุญพร้อม โกมลกุล <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น สีขาว หลังคาสีแดง มีสนามเด็กเล่น 2 สนามตั้งอยู่กลางโรงเรียนและหน้าโรงเรียน ในปีแรกโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีห้องเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ได้ขออนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการ
 
ปี 2545 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ปรับปรุงอาคารเรียนและเพิ่มระดับชั้นเตรียมอนุบาลอีก 1 ห้องเรียน
 
ปี 2550 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ปรับปรุงอาคารเรียนและขยายจำนวนห้องเรียนเป็นระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน คุณครูมณฑาทิพย์ พัดลม มีแนวคิดที่จะขยายระดับชั้นประถมศึกษา จึงเริ่มก่อสร้างอาคารประถมศึกษา ทางด้านหลังของโรงเรียน และขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มอีก 1 ไร่ 250 ตารางวา ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ 250 ตารางวา
 
มกราคม 2552 อาคารเรียนขนาด 3 ชั้นสีเทาด้วยงบประมาณก่อสร้าง 20 ล้านบาทสร้างเสร็จ ในอาคารประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้พร้อมปัญญาประสงค์สารสนเทศ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ และห้องเรียน 6 ห้อง
 
พฤษภาคม 2552 เป็นปีการศึกษาแรกของระดับชั้นประถมศึกษา โดยเปิดทำการสอนชั้นละ 1 ห้อง และเปิดไล่ระดับชั้นขึ้นไป และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกัน [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็น [[โรงเรียนพร้อม]] และมีคุณครู มณฑาทิพย์ พัดลม เป็นผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน โดยใช้หลักสูตร IEP (Intensive English Program)
 
ปี 2555 โรงเรียนพร้อมปรับปรุงอาคารเรียน ชั้นอนุบาล 3 (ปรับอากาศ) (มีห้องน้ำในตัว) และขยายชั้นเตรียมอนุบาลเป็น 2 ห้องเรียน (ปรับอากาศ) (มีห้องน้ำในตัว)
==สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน==
* '''สีประจำโรงเรียน''' ชมพู - ฟ้า
 
 
== การเดินทาง ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{สถานศึกษาในเขตลาดกระบัง}}
 
{{เรียงลำดับ|พร้อม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในเขตลาดกระบัง]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2533]]
 
{{สถานศึกษาในเขตลาดกระบัง}}
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในเขตลาดกระบัง|พร้อม]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร|พร้อม]]
{{โครงสถานศึกษา}}