ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร"

ลบทุกเงื่อนใข
(ลบทุกเงื่อนใข)
(ลบทุกเงื่อนใข)
 
หน้าบทความ จะมี คำว่า "บทความ" อยู่ซ้ายบน ซึ่งจะไม่รวมใน ''หน้าพิเศษ'' หรือ ''[[วิกิพีเดีย:หน้าเปลี่ยนทาง|หน้าเปลี่ยนทาง]]''
 
==จำนวนบทความ==
จำนวนบทความนับจาก จำนวนบทความทั้งหมด หักลบด้วยจำนวนหน้าพิเศษ (หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุย หน้าวิกิพีเดีย ฯลฯ) และหักลบด้วยบทความที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงไปหาบทความอื่น ซึ่งจะได้เท่ากับจำนวนบทความทั้งหมด {{NUMBEROFARTICLES}} บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม