ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร"

ลบทุกเงื่อนใข
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'อัพโหลด'→'อัปโหลด')
(ลบทุกเงื่อนใข)
 
หน้าบทความ จะมี คำว่า "บทความ" อยู่ซ้ายบน ซึ่งจะไม่รวมใน ''หน้าพิเศษ'' หรือ ''[[วิกิพีเดีย:หน้าเปลี่ยนทาง|หน้าเปลี่ยนทาง]]''
 
==ชนิดของบทความ==
หน้าบทความ จะไม่นับรวมหน้าที่มีชื่อพิเศษนำหน้า ดังนี้
* ชื่อพิเศษ ''วิกิพีเดีย'' (และ ''Wikipedia'') เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการของวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง [[วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม]] และหน้าอภิปราย คือ [[วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน]]); ''(เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ namespace "วิกิพีเดีย" นั้น ถูกนับเป็นบทความ ไม่ถือเป็นหน้าพิเศษ)''
* ชื่อพิเศษ ''พูดคุย'' เป็นหน้าสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับหน้านั้น ๆ (ยกตัวอย่าง [[พูดคุย:หน้าหลัก]])
* ชื่อพิเศษ ''พิเศษ'' เป็นหน้าที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ ไม่สามารถแก้ไขตามต้องการได้ (เช่น [[พิเศษ:Allpages]])
* ชื่อพิเศษ ''ผู้ใช้'' (และ ''User'') เป็นหน้าของผู้เขียนวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง [[ผู้ใช้:วิกิพีเดีย|ผู้ใช้:นายวิกิพีเดีย]])
* ชื่อพิเศษ ''ภาพ'' (และ ''ไฟล์'' , ''File'' ,''Image'') เป็นหน้าของรูปภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้นมา (ยกตัวอย่าง [[:ไฟล์:Wikipedia-logo-th.png]])
 
==จำนวนบทความ==
ผู้ใช้นิรนาม