ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมดงยาง มีผู้บริหารทั้งหมด 2 คน ดังต่อไปนี้
 
{| class="wikitable" width="10060%"
|-
! ที่ || ชื่อ || ตำแหน่ง || ปีที่ดำรงตำแหน่ง
|-
|}
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
15

การแก้ไข