ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*'''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]] - [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]])
*'''พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]] - [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]])
*'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' (พระนามถายหลังภายหลังการสิ้นพระชนม์)
 
{{clear}}
ผู้ใช้นิรนาม