ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| สีพิเศษ = red
| imageภาพ = [[ไฟล์:Prince Unakan Ananta Norajaya.jpg
| พระนามเต็ม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย.jpg|250px]]
| พระอิสริยยศ = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ]] ชั้น 4
|ภาพกว้าง =
| ฐานันดร = [[พระองค์เจ้า]]
|คำบรรยายภาพ =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|พระนามเต็ม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
| พระสรีรังคาร =
|พระอิสริยยศ = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ]] ชั้น 4
| พระอัฐิ =
|ฐานันดร = [[พระองค์เจ้า]]
| วันประสูติ = [[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2399]] [[กรุงเทพ]],[[ไทย]]
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]] [[กรุงเทพ]],[[ไทย]]
|พระสรีรังคาร =
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|พระอัฐิ =
| พระมารดา = [[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
|วันประสูติ = [[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2399]] [[กรุงเทพ]],[[ไทย]]
| พระชายา =
|วันสิ้นพระชนม์ = [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]] [[กรุงเทพ]],[[ไทย]]
| พระโอรส/ธิดา =
|พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|พระมารดา = [[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
|พระชายา =
|พระโอรส/ธิดา =
}}