ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังหิน"

ท้องที่อำเภอวังหินประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบุสูง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
* '''เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ทั้งตำบล
173

การแก้ไข