ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โรงเรียนมัธยมดงยาง''' [[จังหวัดมหาสารคาม]] เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนานเล็ก โรงเรียนมัธยมดงยางตั้งอยู่ในเขต[[ตำบลดงยาง]] [[อำเภอนาดูน]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษากว่า 150 คน
 
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผดุงนารีมีแผนชั้นเรียนเป็น 16-12-12/12-12-10 รวม 74 ห้องเรียน เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงของจังหวัด[[มหาสารคาม]]และยังเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาสูงมาก นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2554 นี้ ผดุงนารีก็ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สูง 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคาร 6 ภายใต้คำขวัญที่ว่า " ผดุงนารี 3 ปี 4 รางวัลพระราชทาน"
 
== ประวัติ ==
ในปีพ.ศ. 2449 พระพิทักษ์นรากร หรือพระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ในเมืองมหาสารคาม ณ [[วัดโพธิ์ศรีวราราม]] และ[[วัดนาควิชัย]] โดยมี[[พระภิกษุ]]เป็นครูสอน มีนักเรียนเป็นชายล้วน ส่วนนักเรียนหญิงจัดให้เรียน ตามบ้านข้าราชการผู้ใหญ่ หรือคหบดี ส่วนมากจะเรียนวิชาการเรือน ต่อมาในสมัยพระประชากรบริรักษ์ (สาย ปาลนันท์) เจ้าเมืองมหาสารคามคนที่ 7 จึงขออนุญาตมลฑลร้อยเอ็ด ในการใช้เงินเรี่ยไรบำรุงการศึกษาจำนวน 15,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนประจำขึ้น
 
ในปี พ.ศ. 2468 เปิดเป็นสถานศึกษา เรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม "สารคามพิทยาคม" มีนักเรียนเรียนรวมกันทั้งชายและหญิง
 
ในปี พ.ศ. 2469 จึงจัดสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นมาเป็น โรงเรียนชั่วคราว มีอาคารเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2469 [[ศึกษาธิการจังหวัด]]คือ อำมาตย์ตรีขุนประสาทวิทยากิจ
 
การศึกษาเล่าเรียนของเด็กชายและเด็กหญิงในเมืองมหาสารคามได้แยกกันโดยเด็ดขาด เด็กหญิงมีโรงเรียนเฉพาะผู้หญิง เรียกว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนผดุงนารี" มาจนกระทั่งปัจจุบัน
2,502

การแก้ไข