ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

=== สีประจำโรงเรียน ===
 
สีกรมท่าฟ้า หมายถึง การทำงานให้เป็นคนสูงค่า มีความสุขุมเยือกเย็นและสุภาพ
สีเหลือง หมายถึง
 
=== คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี ===
15

การแก้ไข