ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
{{ละเมิดลิขสิทธิ์|url=http://www.web2012.mpk.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4|วันที่=21/2/2557 |หมายเหตุ= }}
| name = โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
| native_language =
| native_name =
| en_name = Muangphonpittayakom School
| image = [[ไฟล์:Muangphonpittayakom School gray.png|150px]]
| caption =
| address = เลขที่ 123 ถนน[[อำเภอพล|พล]]-[[อำเภอแวงน้อย|แวงน้อย]] [[ตำบลลอมคอม]] [[อำเภอพล]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40120
| abbr = ม.พ.ค. / M.P.K.
| code = 3040100101
| establish_date = [[7]] [[เมษายน]] [[2514]]
| founder =
| type = โรงเรียนรัฐบาล <br />[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| group =
| class_range = มัธยมศึกษา
| headman = นายสุเทพ พงษ์ใหม่
| motto = “บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์"
| song = มาร์ชเมืองพลพิทยาคม
| colors = {{colorbox|#FFCC00}} (เหลือง) - {{colorbox|#FF0000}} (แดง)
| campus =
| tree = [[ทองกวาว]]
| branch =
| website = <span class="plainlinks"> [http://www.web2012.mpk.ac.th/ www.web2012.mpk.ac.th] </span>
| footnote =
}}
 
'''โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม''' (Muangphonpittayakom School) อักษรย่อ (ม.พ.ค.) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] ประเภท<span class="plainlinks">[http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2 สหศึกษา] เปิดสอนในระดับ[[มัธยมศึกษา]]ตอนต้นและระดับ[[มัธยมศึกษา]]ตอนปลาย</span> สังกัด <span class="plainlinks"> [http://www.kkpao.go.th/kkpao/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น]</span> <ref>http://web2012.mpk.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5</ref> ตั้งอยู่ เลขที่ 123 ถนนเมือง[[อำเภอพล|พล]]-[[อำเภอแวงน้อย|แวงน้อย]] [[ตำบลลอมคอม]] [[อำเภอพล]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
 
== ประวัติ ==
 
''โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม'' ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]]ตอนต้นสายสามัญ ตามประกาศของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 7 เมษายน 2514 ให้ชื่อว่า '''โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม''' ให้รับนักเรียน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวม 90 คน โรงเรียนยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจึงได้อาศัยเรียนที่ </span> สังกัด <span class="plainlinks"> [http://www.muangphon.go.th/education/person.html โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล]</span> ทางราชการแต่งตั้งให้นายชวลิต สุวรรณี ครูโรงเรียนพล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่[[กรมสามัญศึกษา]]ได้แต่งตั้ง นายประยูร สมบัติธีระ ครูใหญ่โรงเรียนมุกดาหาร [[จังหวัดนครพนม]] มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่รับมอบงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2514 และได้ย้ายนักเรียน มาเรียน ที่อาคารชั่วคราว [[ตำบลลอมคอม]] ณ สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันแมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2515 ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองอรุณ มีราษฎรในชุมชน[[อำเภอพล]]ร่วมบริจาคที่ดินด้านทิศตะวันออกให้อีก ได้แก่ นายกั้ง อิสสระพงศ์ นางปิ่น กุศลเลิศจริยา และนายเดชลี้วาระ คนละประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 119 [[ไร่]] 1 [[งาน]] 9 [[ตารางวา]] <ref>http://web2012.mpk.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5</ref>
 
 
* ''' [[พ.ศ._2519|พ.ศ. 2519]]''' พ.ศ. 2519 เข้าโครงการ คมภ.1 รุ่นที่ 3
* ''' [[พ.ศ._ 2521|พ.ศ. 2521]]''' เปิดสอนระดับ[[มัธยมศึกษา]]ตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
* ''' [[พ.ศ._2526|พ.ศ. 2526]]''' เข้าโครงการสุขศึกษาสายการอนามัย
* ''' [[พ.ศ._2527|พ.ศ. 2527]]''' เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
* ''' [[พ.ศ._2540|พ.ศ. 2540]]''' จัดทำป้ายโรงเรียนด้วยเงินสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
* ''' [[พ.ศ._2545|พ.ศ. 2545]]''' เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
* ''' [[พ.ศ._2546|พ.ศ. 2546]]''' เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอน[[วิทยาศาสตร์]] ของ[[สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] ,เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ [[กรมการศาสนา]] [[กระทรวงวัฒนธรรม]] และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
* ''' [[พ.ศ._2547|พ.ศ. 2547]]''' เข้าร่วมโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้โครงการ "ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ"
* ''' [[พ.ศ._2549|พ.ศ. 2549]]''' [[กระทรวงศึกษาธิการ]]มีคำสั่งถ่ายโอนไป<span class="plainlinks"> [http://www.kkpao.go.th/kkpao/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น]</span>ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
* ''' [[พ.ศ._2549|พ.ศ. 2549]]''' สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 ลงนามถ่ายโอนภารกิจไปยัง<span class="plainlinks"> [http://www.kkpao.go.th/kkpao/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น]</span> เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
* ''' [[พ.ศ._2550|พ.ศ. 2550]]''' ถ่ายโอนบุคลากรไปยัง<span class="plainlinks"> [http://www.kkpao.go.th/kkpao/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น]</span> เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550
* ''' [[พ.ศ._2551|พ.ศ. 2551]]''' เปิดสอนทั้งระดับ[[มัธยมศึกษา]]ตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3,074 คน จำนวน 68 ห้องเรียน มีครู 164 คน ครูอัตราจ้าง บุคลากรสนับสนุนสอน 14 คน นักการภารโรง 5 คน พนักงานขับรถ 2 คน ยามรักษาการณ์ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 7 คน</br>
 
 
==สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา ==
 
=== ตราสัญลักษณ์===
[[ไฟล์:Muangphonpittayakom School logo .png|left|ตราเมืองพล]]
[[ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-1.jpg|thumb|บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน]]
 
* '''[[คบเพลิง]]''' หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์
* '''[[ฟันเฟือง]]''' หมายถึง ความเคลื่อนไหวพัฒนา ความเจริญงอกงาม
* '''[[หนังสือ]]''' หมายถึง การศึกษา ความรู้</br>
 
=== สีประจำสถานศึกษา===
* [[สีเหลือง]] ( {{แถบสีสามกล่อง|#FFCC00}} ) หมายถึง คุณธรรมประจำใจ
* [[สีแดง]] ( {{แถบสีสามกล่อง|#FF0000}} ) หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน
 
=== อักษรย่อ===
* [[ม]] หมายถึง มารยาทดี
* [[พ]] หมายถึง พลานามัยดี
* [[ค]] หมายถึง ความรู้ดี</br>
 
=== ต้นไม้ประจำประจำสถานศึกษา ===
[[ไฟล์:ดอกทองกวาว.jpg|thumb|ดอกทองกวาว]]
* [[ทองกวาว]] ({{lang-en|Bastard Teak, Bengal Kino, Flame of the Forest}})<ref>[http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/taxa/15818.shtml/ ILDIS: International Legume Database & Information Service]</ref> เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในวงศ์ถั่ว มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ จาก[[ประเทศปากีสถาน]], [[อินเดีย]], [[บังกลาเทศ]], [[เนปาล]], [[ศรีลังกา]], [[พม่า]], [[ไทย]], [[ลาว]], [[กัมพูชา]], [[เวียดนาม]], [[มาเลเซีย]], และทางตะวันตกของ[[อินโดนีเซีย]]
 
'''ความเชื่อของไทย'''
*'''ไม้มงคล''' คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทองกวาวไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองมาก นอกจากนี้ดอกยังมีความสวยเรืองรองดั่งทองธรรมชาติ ควรปลูกต้นทองกวาวไว้ทางทิศใต้ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อให้คุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์
* ทองกวาวเป็นพืชที่มีความสำคัญใน[[ศาสนาฮินดู]] ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ[[พระพรหม]] [[พระนารายณ์]] [[พระอิศวร]] ไม้ทองกวาวใช้เป็นฟืนเผาศพ ถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์<ref>จารุพันธ์ ทองแถม. พืชมหัศจรรย์โลกวิกฤติ. กทม. เศรษฐศิลป์. 2555</ref>
 
===มาร์ชเมืองพลพิทยาคม===
{{listen
| filename = เพลงมาร์ช โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม.webm
| title = มาร์ชเมืองพลพิทยาคม
| format4 = [[Ogg]]
}}
 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
{{คำพูด| [[โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม]] มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง}}
 
==พันธกิจโรงเรียน==
*ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัย
*สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิจัยในชั้นเรียน
*ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของผู้เรียน
*ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และทักษะอาชีพกับผู้เรียน
*ส่งเสริมการใช้ภาษาของผู้เรียนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์
*พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
*จัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
*ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดกาารที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*ส่งเสริมและพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน
 
==ข้อมูลทั่วไป==
===ห้องเรียนพิเศษ===
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[คณิตศาสตร์]] (Excellent Class:EC)
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[คอมพิวเตอร์]] (Computer Program:CP)
 
===จำนวนครู,บุคลากร และนักเรียน===
'''ครู''' (143 คน)
*ครูชาย = 54
*ครูหญิง = 89
'''นักเรียน (ม.1-6) ''' (3,267)
*นักเรียนชาย = 1,237
*นักเรียนหญิง = 2,030
<br>**ข้อมูลจากปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556** </br>
 
== ทำเนียบคณะผู้บริหาร ==
{| class="toccolours" width=70%
|-
| colspan = "3" style="background: #4F4F4F " align="center" |<span style="color:White">'''คณะผู้บริหารโรงเรียน'''</span>
|-
! style="background: #DCDCDC; color:black;"| รายนาม
! style="background: #DCDCDC; color:black;"| ตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |นายสุเทพ พงษ์ใหม่
| valign = "top" |ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
|-
| valign = "left" |นายเจริญศักดิ์ งานไว
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายปกครอง)
|-
| valign = "left" |นายอนันต์ ธรรมทอง
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
|-
| valign = "left" |นายวินัย รุมฉิมพลี
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายวิชาการ)
|-
| valign = "left" |นายเรืองยศ โพนเมืองหล้า
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริการ)
|-
|}
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
*''' 'พลัสเตอร์' ''' '''พรพิพัฒน์''' '''พัฒนเศรษฐานนท์''' พิธีกรรายการ[[สตรอเบอรี่ชีสเค้ก]] (Strawberry cheesecake) รายการโทรทัศน์แนววาไรตี้ สมาชิกรุ่นที่ 6
[[ไฟล์:Pluster-Pornpipat.jpg|thumb|พรพิพัฒน์ พัฒนเศรษฐานนท์]]
*''' 'ปุ้ย' ''' '''พรชัย''' '''เค้าแก้ว''' นักกีฬา[[เซปักตะกร้อ]][[ทีมชาติไทย]] พรชัยจัดได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้[[ทีมชาติไทย]]รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในประเภทต่างๆิ <ref>[http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9540000145269 Sport - Manager Online - “พรชัย” มอบทองซีเกมส์กำนัล “น้องตะกร้อ”]</ref>อาทิ
 
[[ไฟล์:Pornchai kaokaew.jpg|thumb|พรชัย เค้าแก้ว]]
 
**[[ซีเกมส์]] 2001 ที่[[ประเทศมาเลเซีย]]
**[[เอเชียนเกมส์]] 2002 ณ เมือง ปูซาน [[ประเทศเกาหลีใต้]]
**[[ซีเกมส์]] 2011 ณ ปาเลมบัง [[ประเทศอินโดนีเซีย]]
** พ.ศ. 2554 - รางวัลสยามกีฬาอะวอร์ด ครั้งที่ 5 <ref>[http://www.siamsport.co.th/Sport_Other/110320_149.html จดความทรงจำ 8 นักกีฬาเชิญรางวัล - สยามสปอร์ต]</ref>
 
<center>
<gallery>
<div align=center>
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-1.jpg|บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-2.jpg|ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ไฟล์:เมืองพลพิทยาคม-3.jpg|ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
</div>
</gallery>
</center>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
[ http://web2012.mpk.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5]
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [++]
 
{{รายชื่อโรงเรียนในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น| ]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อโรงเรียน|ขอนแก่น]]
380,773

การแก้ไข