ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มโหสถชาดก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พุทธศาสนา}}
''' มโหสถชาดก ''' เป็น[[ชาดก]]เรื่องที่ 5 จาก [[ทศชาติชาดก]] โดยกล่าวถึง [[พระโคตมโพธิสัตว์]] ซึ่งเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การตรัสรู้เป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ในที่สุด
 
=== เรื่อง ===
''' มโหสถชาดก ''' เป็นชาดกเรื่องที่ 5 จาก [[ทศชาติชาดก]] โดยกล่าวถึง [[พระโพธิสัตว์]] ซึ่งเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานที่
ในอดีตกาลมีพระราชานามว่า ''' พระเจ้าวิเทหราช ''' ซึ่งปกครองกรุงมิถิลาทรงมีบัณฑิตคู่พระทัยอยู่ 4 คนคือ เสณกะ, ปุกกุสะ, กามินทะ และ เทวินทะ ในคืนหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงพระสุบินประหลาดจึงโปรดให้ เสณกะ หัวหน้าบัณฑิตทำนายพระสุบิน ก็ทรงทราบว่าจะมีบัณฑิตคนที่ 5 ที่มีสติปัญญาล่วงเลยบัณฑิตทั้ง 4 ถือกำเนิดในมิถิลา
นำไปสู่การตรัสรู้เป็น [[สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า]]
 
ขณะเดียวกันใน หมู่บ้านปาจีนยวมัชฌคาม พระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสุมนา ภรรยาของสิริวัฒกเศรษฐี เมื่อผ่านไป 10 เดือนนางสุมนาก็ให้กำเนิดบุตรชายที่ได้ถือแท่งยาออกมา ทันทีที่คลอดเสร็จสิริวัฒกเศรษฐีก็ได้นำแท่งยาไปฝนกับหินบดยาแล้วนำมาทาที่หน้าผาก ปรากฏว่าอาการปวดหัวของท่านเศรษฐีก็หายเป็นปลิดทิ้ง ท่านเศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรชายว่า ''' มโหสถกุมาร ''' แปลว่า กุมารผู้มียาอันมีอานุภาพมาก
=== เรื่อง ===
ในอดีตกาลมีพระราชานามว่า ''' พระเจ้าวิเทหราช ''' ซึ่งปกครองกรุงมิถิลาทรงมีบัณฑิตคู่พระทัยอยู่ 4 คนคือ เสณกะ,ปุกกุสะ,กามินทะ และ เทวินทะ ในคืนหนึ่ง
พระเจ้าวิเทหราชทรงพระสุบินประหลาดจึงโปรดให้ เสณกะ หัวหน้าบัณฑิตทำนายพระสุบินก็ทรงทราบว่าจะมี
บัณฑิตคนที่ 5 ที่มีสติปัญญาล่วงเลยบัณฑิตทั้ง 4 ถือกำเนิดในมิถิลา
 
7 ปีผ่านไปพระเจ้าวิเทหราชทรงรำลึกได้ว่าเมื่อ 7 ปีก่อนทรงพระสุบินว่าจะมีบัณฑิตคนที่ 5 มาเกิดในยุคของพระองค์จึงโปรดให้มหาอำมาตย์ออกไปสังเกตการณ์ในทิศทั้ง 4 ของมิถิลาซึ่งในที่สุดก็มีมหาอำมาตย์ท่านหนึ่งมาถึงหมู่บ้านที่มโหสถกุมารอาศัยอยู่ก็ได้ยินกิตติศัพท์และชื่อเสียงของมโหสถจึงกลับไปทูลรายงานว่าพบบัณฑิตคนที่ 5 แล้วพระเจ้าวิเทหราชดีพระทัยหมายจะเรียกมโหสถเข้ามาเป็นบัณฑิตในราชสำนัก แต่ทรงถูกเสณกะบัณฑิตยับยั้งไว้โดยอ้างว่าต้องการพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมาร
ขณะเดียวกันใน หมู่บ้านปาจีนยวมัชฌคาม พระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของ นางสุมนา ภรรยาของ สิริวัฒกเศรษฐี เมื่อผ่านไป 10 เดือนนางสุมนา
ก็ให้กำเนิดบุตรชายที่ได้ถือแท่งยาออกมาทันทีที่คลอด
เสร็จสิริวัฒกเศรษฐีก็ได้นำแท่งยาไปฝนกับหินบดยาแล้ว
นำมาทาที่หน้าผากปรากฏว่าอาการปวดหัวของท่านเศรษฐี
ก็หายเป็นปลิดทิ้งท่านเศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรชายว่า ''' มโหสถกุมาร ''' แปลว่า กุมารผู้มียาอันมีอานุภาพมาก
 
ในการพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมารว่าเหมาะสมจะเป็นบัณฑิตคนที่ 5 หรือไม่นั้นมีปัญหาทดสอบเชาวน์ปัญญาของมโหสถกุมารถึง 19 ข้อแต่มโหสถกุมารก็สามารถวิสัชนาปัญหาได้หมด พระเจ้าวิเทหราชจึงรับมโหสถเป็นพระราชโอรสบุญธรรม พร้อมทั้งสถาปนาให้เป็นมหาบัณฑิต ซึ่งชื่อเสียงของมโหสถบัณฑิตก็ไปเข้าพระกรรณของ พระเจ้าจุลนีพรหมทัต ราชาแห่งกรุงพาราณสีที่หมายจะตีกรุงมิถิลา แต่ก็ถูกมโหสถบัณฑิตยับยั้งไว้ได้สำเร็จ จนพระเจ้าจุลนีพรหมทัตต้องขอร้องให้มโหสถมารับราชการที่ราชสำนักของพระองค์แต่มโหสถบัณฑิตได้ปฏิเสธไป แต่ได้ให้สัญญากับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าถ้าพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตเมื่อไหร่จะไปรับใช้ทันที
7 ปีผ่านไปพระเจ้าวิเทหราชทรงรำลึกได้ว่าเมื่อ 7 ปีก่อนทรงพระสุบินว่าจะมีบัณฑิตคนที่ 5 มาเกิดในยุคของ
พระองค์จึงโปรดให้มหาอำมาตย์ออกไปสังเกตการณ์ในทิศทั้ง 4 ของมิถิลาซึ่งในที่สุดก็มีมหาอำมาตย์ท่านหนึ่งมาถึง
หมู่บ้านที่มโหสถกุมารอาศัยอยู่ก็ได้ยินกิตติศัพท์และชื่อ
เสียงของมโหสถจึงกลับไปทูลรายงานว่าพบบัณฑิตคนที่ 5 แล้วพระเจ้าวิเทหราชดีพระทัยหมายจะเรียกมโหสถเข้ามา
เป็นบัณฑิตในราชสำนักแต่ทรงถูกเสณกะบัณฑิตยับยั้งไว้
โดยอ้างว่าต้องการพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมาร
 
หลังจากพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตมโหสถได้ไปรับใช้พระพระเจ้าจุลนีพรหมทัตตามสัญญาตราบจนสิ้นอายุขัย
ในการพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมารว่าเหมาะสมจะเป็น
บัณฑิตคนที่ 5 หรือไม่นั้นมีปัญหาทดสอบเชาวน์ปัญญา
ของมโหสถกุมารถึง 19 ข้อแต่มโหสถกุมารก็สามารถ
วิสัชนาปัญหาได้หมดพระเจ้าวิเทหราชจึงรับมโหสถเป็น
พระราชโอรสบุญธรรมพร้อมทั้งสถาปนาให้เป็นมหาบัณฑิต
ซึ่งชื่อเสียงของมโหสถบัณฑิตก็ไปเข้าพระกรรณของ พระเจ้าจุลนีพรหมทัต ราชาแห่งกรุงพาราณสีที่หมายจะตี
กรุงมิถิลาแต่ก็ถูกมโหสถบัณฑิตยับยั้งไว้ได้สำเร็จจน
พระเจ้าจุลนีพรหมทัตต้องขอร้องให้มโหสถมารับราชการ
ที่ราชสำนักของพระองค์แต่มโหสถบัณฑิตได้ปฏิเสธไปแต่
ได้ให้สัญญากับพระเจ้าจุลนีพรหมทัตว่าถ้าพระเจ้าวิเทห
ราชสวรรคตเมื่อไหร่จะไปรับใช้ทันที
 
=== บุคคลที่กลับมาเกิดในสมัยพุทธกาล ===
หลังจากพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตมโหสถได้ไปรับใช้พระ
* มโหสถบัณฑิต กลับมาเกิดเป็น [[พระพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า]]
เจ้าจุลนีพรหมทัตตามสัญญาตราบจนสิ้นอายุขัย
 
=== บุคคลที่กลับมาเกิดในสมัยพุทธกาล ===
* มโหสถบัณฑิต กลับมาเกิดเป็น [[พระพุทธเจ้า]]
* สิริวัฒกเศรษฐี กลับมาเกิดเป็น [[พระเจ้าสุทโธทนะ]]
* นางสุมนา กลับมาเกิดเป็น [[พระนางสิริมหามายา]]
* ธนูเสกข์ กลับมาเกิดเป็น [[พระราหุล]]
* นางอมรา กลับมาเกิดเป็น [[พระนางยโสธรา]]
 
 
[[หมวดหมู่:ทศชาติชาดก]]