ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานฉากแท่นบูชา"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ศิลปะศาสนาคริสต์ ไปยัง หมวดหมู่:ศิลปะคริสเตียน
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ศิลปะกอธิค ไปยัง หมวดหมู่:ศิลปะกอทิก)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ศิลปะศาสนาคริสต์ ไปยัง หมวดหมู่:ศิลปะคริสเตียน)
 
</center>
[[หมวดหมู่:แท่นบูชา|*]]
[[หมวดหมู่:ศิลปะศาสนาคริสต์คริสเตียน]]
[[หมวดหมู่:จิตรกรรม]]
[[หมวดหมู่:ประติมากรรม]]
138,643

การแก้ไข