ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันแฮช"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
== คุณสมบัติของฟังก์ชันแฮช ==
* ควรมีความจำเพาะจำเพราะแต่ละข้อมูล ข้อมูลแต่ละตัวควรผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วมีค่าไม่เท่ากัน เพื่อให้ข้อมูล
แต่ละตัว มีผลการแฮชเฉพาะตัว หรือเป็นลายนิ้วมือของข้อมูล โดยเฉพาะการใช้กับการตรวจสอบข้อมูล
* หาง่าย ใช้เวลาน้อย
ผู้ใช้นิรนาม