ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนชั้นกระฎุมพี"

ลักษณะเด่นของกระฎุมพีในประเทศไทยก็คือ การกำเนิดและแหล่งที่มาของกระฎุมพีในสังคม[[รัตนโกสินทร์]]นั้น
ไม่ได้กำเนิดแยกเป็นอิสระจาก[[ชนชั้นศักดินา]]ที่ครอบครองอำนาจและผลประโยชน์เศรษฐกิจของอาณาจักรมาก่อน
แต่กระฎุมพีในไทยนั่นอิงไปตามอำนาจที่เป็นใหญ่
เช่น...ในสมัยเก่าอำนาจพระราชาเป็นใหญ่เขาก็อิงไปตามกระแสนั้น
พออำนาจทุนเป็นใหญ่ก็พิงไปตามกระแสทุน
ดังนั้นกระฎุมพีในประเทศไทยยุคแรกจึงเป็นพวกที่
ราชวงศ์สนับสนุนให้ได้โอกาศทางการศึกษาและสังคม
แต่ก็กลับมาเอาปืนจ่อหัวปล้นอำนาจพระราชาผู้ให้โอกาศของตนเอง
กระฎุมพี... พวก อ้างอำนาจผู้อื่น
เพื่อตนจะไปกดขี่ผู้อื่น..... แง่บๆ
 
== รูปศัพท์ ==
ผู้ใช้นิรนาม