ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''สนธิสัญญา''' ({{lang-en|Treaty}}, {{lang-fr|Traitétreaty}}) เป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ซึ่งเข้าทำสัญญาโดยตัวแสดงในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ [[รัฐเอกราช]]และ[[องค์การระหว่างประเทศ]] สนธิสัญญาอาจรู้จักกันในชื่อ '''ความตกลง พิธีสาร กติกา อนุสัญญา''' เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร รูปแบบความตกลงทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญาเท่าเทียมกันและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
สนธิสัญญาสามารถเปรียบได้หลวม ๆ กับ[[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]] ทั้งสองต่างเป็นวิธีการที่ภาคีที่สมัครใจยอมรับพันธกรณีต่อกัน และภาคีซึ่งไม่สามารถยึดพันธกรณีสามารถรับผิดได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
38,884

การแก้ไข