ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

*'''ผิดศัพท์''' แปลผิดคำศัพท์ ปรับผิด 2 คะแนน
*'''ผิดสัมพันธ์''' ปรับผิด 3 คะแนน
*'''ผิดประโยค''' แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด 6 คะแนน (หากผิด 2 ประโยค ถือว่าตก)<ref>[http://www.watpaknam.org/pali_download/panha_p2-5y50.pdf ตัวอย่างปัญหา-เฉลยบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ.5 ปี 2550]</ref>
 
=== วิชาสัมพันธ์ไทย ===
14,386

การแก้ไข