ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
====การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
[[ภาพ:ธมฺมปทฏฐกถา สตฺตโม ภาโค.jpg|thumb|ปกหนังสือหนังสือที่เป็นที่คุ้นตาของนักเรียนบาลี "ธมฺมปทฏฐกถา สตฺตโม ภาโค" ''' หนึ่งในหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยในชั้นประโยค ป.ธ. 3''' และ วิชาแต่งไทยเป็นมคธในชั้น เปรียญธรรม 6 ประโยค]]
 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท 4 เล่ม คือ
14,383

การแก้ไข