ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
19

การแก้ไข