ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

== ผลงาน ==
'''ผลงานตีพิมพ์ขณะยังมีชีวิตอยู่'''
:
* Die große Wundarzney Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
* Vom Holz Guaico, 1529.
* Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[หมวดหมู่: [[นักวิทยาศาสตร์]], [[นักเล่นแร่แปรธาตุ]]]
ผู้ใช้นิรนาม