ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

:• Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, 1535.
:• Prognostications, 1536.
<br />
:'''ผลงานหลังเสียชีวิต'''
:• Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
:• Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher. (Peter Perna), 1577.
ผู้ใช้นิรนาม