ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

 
== ผลงาน ==
:
'''ผลงานตีพิมพ์ขณะยังมีชีวิตอยู่'''
:• Die große Wundarzney Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich Stayner (=Steyner)), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
:• Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, 1535.
:• Prognostications, 1536.
:
'''ผลงานหลังเสียชีวิต'''
:• Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff); 1561 (Chr. Egenolff Erben).
ผู้ใช้นิรนาม