ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพราเซลซัส"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
 
== พาราเซลซัสกับพิษวิทยา ==
:
 
:พาราเซลซัสผู้ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพิษวิทยากล่าวไว้ว่า ''“สารทุกชนิดเป็นพิษและไม่มีสารใดที่ไม่เป็นพิษ ยาบางปริมาณเท่านั้นที่จะเป็นพิษ”'' หรือเรียกง่ายๆว่า ''“ปริมาณยาทำให้เป็นพิษ”'' จากคำกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สารที่พิจารณาว่ามีพิษมากถ้าใช้ในปริมาณน้อยก็จะปลอดภัย แต่ในทางกลับกันสารที่พิจารณาว่าไม่เป็นพิษถ้าใช้มากก็เกิดพิษได้เหมือนกัน
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม