ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 22150
| geocode = 2205
| image_map = Amphoe 2205.svg
| officer =
| capital = ที่ว่าการอำเภอมะขาม เลขที่ 23/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม <br>อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
| fax = 0 3938 9498
}}
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]]
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมเรียกว่า “อำเภอท่าหลวง” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2540 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมะขาม " สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม” เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่ากินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย” ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า “มาขาม” ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม”แต่ภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็น[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]] [[อำเภอสอยดาว]] [[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
 
== ประวัติ ==
'''อำเภอมะขาม''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดจันทบุรี]] เดิมเรียกว่า '''อำเภอท่าหลวง”หลวง''' ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 25402450 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอมะขาม " ''' สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มะขาม”"มะขาม" เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่า กินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั่งทั้ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย”มาลาเรีย ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า "มาขาม”ขาม" ต่อมาได้เลือนเป็น “มะขาม”แต่"มะขาม" ภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็น[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]] [[อำเภอสอยดาว]] และ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอขลุงและ[[อำเภอเมืองจันทบุรี]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองจันทบุรี]]และ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
 
== ระยะทางจากอำเภอมะขาม ไปอำเภอข้างเคียง ==
* '''อำเภอขลุง ระยะทาง 26 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 27 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอสอยดาว ระยะทาง 55 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอเขาคิชญกูฎ ระยะทาง 28 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอแหลมสิงห์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอนานยายอาม ระยะทาง 59 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอแก่งหางแมว ระยะทาง 68 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอวังน้ำเย็น ระยะทาง 115 กิโลเมต '''
* '''อำเภอเขาสมิง ระยะทาง 57 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอแกลง ระยะทาง 76 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอกบิณทร์บุรี ระยะทาง 182 กิโลเมตร '''
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
* โรงเรียนตชด บ้านคลองมะลิ
* โรงเรียนวัดมะทาย
* โรงเรียนตากสิน บริหารธุรกิจ ( เอกชน )
 
== ระยะทางจากอำเภอมะขาม ไปอำเภอข้างเคียง ==
* '''อำเภอขลุง ''' ระยะทาง 26 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอโป่งน้ำร้อน ''' ระยะทาง 27 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอท่าใหม่ ''' ระยะทาง 35 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอสอยดาว ''' ระยะทาง 55 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอเขาคิชญกูฎ ''' ระยะทาง 28 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอแหลมสิงห์ ''' ระยะทาง 40 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอนานนายายอาม ''' ระยะทาง 59 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอแก่งหางแมว ''' ระยะทาง 68 กิโลเมตร '''
* '''อำเภอวังน้ำเย็นเขาสมิง''' ระยะทาง 11557 กิโลเมตกิโลเมตร '''
 
 
145,089

การแก้ไข