ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอการิทึมธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ลอการิทึมธรรมชาติ''' (natural logarithm) คือ [[ลอการิทึม]]ฐาน [[e (ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์)|''e'']] โดยที่ ''<math>\mathrm{e''}</math> มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 2.71828... (ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ เพราะ ''<math>\mathrm{e''}</math> เป็น[[จำนวนอตรรกยะ]] เช่นเดียวกับ <math>\pi</math>) ลอการิทึมธรรมชาติของ[[จำนวนจริง]]บวก <math>x</math> ทุกจำนวนสามารถนิยามได้ นอกจากนี้ยังสามารถนิยามลอการิทึม สำหรับ[[จำนวนเชิงซ้อน]]ที่ไม่ใช่ศูนย์ได้เช่นกัน ดังที่จะได้อธิบายต่อไปข้างหน้า
 
บางครั้งมีผู้เรียกลอการิทึมธรรมชาติว่า '''ลอการิทึมเนเพียร์''' ถึงแม้ว่า [[จอห์น เนเพียร์]] จะมิได้เป็นผู้คิดค้นฟังก์ชันชนิดนี้ขึ้นก็ตาม
ผู้ใช้นิรนาม