ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอ้อมน้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีชุมชนทั้งหมด 28 ชุมชน ดังต่อไปนี้
 
{{บน}}
* ชุมชนปากคลองอ้อมน้อย (หมู่ 1)
* ชุมชนหมู่บ้านอิ่มอัมพร (หมู่ 2)
* ชุมชนกิตติพร (หมู่ 13)
* ชุมชนโรงหมู่ (หมู่ 13)
{{กลาง}}
* ชุมชนบ้านคลองแค (หมู่ 2)
* ชุมชนหมู่บ้านเพชรเกษมธานี (หมู่ 2)
* ชุมชนหมู่บ้านหรรษา อ้อมน้อย (หมู่ 13)
* ชุมชนโรงหมู่ 2 (หมู่ 13)
{{ล่าง}}
 
==ประชากร==
1,981

การแก้ไข