ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2539]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น ตำบลแกลง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลแกลง), [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอวังจันทร์]], อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลแกลง) และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอบ้านฉางปลวกแดง]], [[อำเภอปลวกแดงบ้านฉาง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||3 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]|| align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] ([เฉพาะ ตำบลตะพงปากน้ำ ตำบลเพท่าประดู่ ตำบลแกลงเชิงเนิน ตำบลบ้านแลงน้ำคอก ตำบลนาตาขวัญ ตำบลเชิงเนินบ้านแลง ตำบลน้ำคอกตะพง เทศบาลตำบลบ้านเพ ตำบลแกลง ตำบลกะเฉด (ในเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด) และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลนครระยอง)] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]]และอำเภอเมืองระยอง ([เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง) และตำบลกะเฉด [[อำเภอ(นอกเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด)]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์ปลวกแดง]], [[อำเภอปลวกแดงวังจันทร์]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง ([เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดนครระยอง), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], [[อำเภอนิคมพัฒนา]] และ[[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้นตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด), </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอเขาชะเมา]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอบ้านค่าย]] และอำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)|| ||4 คน<br/>(2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]]และ[[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ[[อำเภอนิคมพัฒนา]] [เฉพาะตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)] ||rowspan=2|[[ไฟล์:Rayong Constituencies for MPs 2014.svg|200px]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
130,083

การแก้ไข