ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]|| align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (เฉพาะ ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลเชิงเนิน ตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลบ้านเพ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และ เทศบาลนครระยอง) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง) และ [[อำเภอแกลง]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอวังจันทร์]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเขาชะเมา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลมาบตาพุด), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอนิคมพัฒนา]] || ||4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] || align=left |· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] (ยกเว้น ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอบ้านฉาง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ ตำบลกะเฉด และ ตำบลสำนักทอง), [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]], [[อำเภอวังจันทร์]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]|| ||4 คน<br/>(2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] ([ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง เทศบาลเมืองตำบลมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]] และ [[อำเภอเขาชะเมา]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่ายวังจันทร์]], [[อำเภอวังจันทร์บ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ [[อำเภอนิคมพัฒนา]] (ยกเว้น[เฉพาะตำบลมะขามคู่ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง ([เฉพาะตำบลห้วยโป่ง เทศบาลเมืองตำบลมาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด),] และอำเภอนิคมพัฒนา ([เฉพาะ เทศบาลตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา และ (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)] และ [[อำเภอบ้านฉาง]]||rowspan=2|[[ไฟล์:Rayong Constituencies for MPs 2014.svg|200px]]||rowspan=2| 4 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
117,921

การแก้ไข