ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 8 สมัย ได้แก่ นาย[[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
* ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ
** '''ปิตุเตชะ''' (3 คน) ได้แก่ นาย[[ปิยะ ปิตุเตชะ]] นาย[[สาธิต ปิตุเตชะ]] และ นาย[[ธารา ปิตุเตชะ]]
 
==เขตการเลือกตั้ง==
127,178

การแก้ไข