ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2343]] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับ[[เจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าสำลีวรรณ]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
 
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงศักดินา 11000 เมื่อ วันจันทร์ เดือนหก แรม 13 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2405 มีพระโอรสพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ 8 พระองค์ และกรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระธิดาชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี 4ขึ้น องค์10 รวมค่ำ 12 พระองค์ ได้แก่ จากพระชายาคือ คุณหญิงพลับ (เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ)พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่เดือน 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]อุตราสาฒ มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์ปีจอ คือตรงกับ [[หม่อมเจ้าชายสัตบุตร/สัตบุพ.]] [[หม่อมเจ้าชายกระจ่าง. 2417]] [[หม่อมเจ้าชายจันทร์ตรี/ จันตรี ]] [[หม่อมเจ้าหญิง ]] [[หม่อมเจ้าชายเสาวรศ ]] อื่นๆ ได้แก่ ในหม่อมแจ้งคือ รัชสมัย[[หม่อมเจ้าชายค่ำหรือทองคำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[หม่อมเจ้าหญิงอรชรขณะพระชันษาได้ ]] [[หม่อมเจ้าชายสาย]] ในหม่อมพุ่ม คือ [[หม่อมเจ้าหญิงอิน]] ในหม่อมสงวนคือ [[หม่อมเจ้าชายปุ้ย ]] ในหม่อมถมยาคือ [[ หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง]]75 ปี
 
=
 
พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราสาฒ ปีจอ ตรงกับ [[พ.ศ. 2417]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี
 
==พระโอรสและพระธิดา==
มีพระโอรส 8 พระองค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 12 พระองค์
===คุณหญิงพลับ===
เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
*[[หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายจันทร์ตรี อิศรเสนา]]
*หม่อมเจ้าหญิง
*[[หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา]]
===หม่อมแจ้ง===
*[[หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา]]
*[[หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา]]
===หม่อมพุ่ม===
*[[หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา]]
===หม่อมสงวน===
*[[หม่อมเจ้าชายปุ้ย อิศรเสนา]]
===หม่อมถมยา===
*[[หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง อิศรเสนา]]
 
 
 
== อ้างอิง ==
| จำนวนหน้า = 490
}}
 
* เล็ก พงษ์สมัครไทย, [http://arcbs.bsru.ac.th/rLocal/print.php?story=02/04/07/2253041 สายสัมพันธ์ ราชสกุลพระเจ้าตาก กับราชวงศ์จักรี] ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 270 วันที่ 1 เมษายน 2545
 
ผู้ใช้นิรนาม