ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปาโล มิกิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ผู้พิทักษ์ = [[ประเทศญี่ปุ่น]]
}}
'''นักบุญเปาโล มิกิ'''<ref name="วีรบุรุษเยสุอิต">[http://www.sjthailand.org/index.php/?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=512&lang=th/heroes-from-the-past วีรบุรุษเยสุอิต], เว็บไซต์คณะเยสุอิตในประเทศไทย, เรียกข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556</ref> ({{lang-ja|パウロ三木}}) [[นักบวชคาทอลิก]]เป็นสกอลัสติก{{ref label|reference_name_ก|ก|ก}}ใน[[คณะแห่งพระเยซูเจ้าเยสุอิต]] เป็น[[ชาวญี่ปุ่น]] ผู้พลีชีพเป็น[[มรณสักขีในศาสนาคริสต์|มรณสักขี]] พร้อมกับนักบวชคาทอลิกท่านอื่น ๆ อีก 25 องค์ ต่อมาได้รับ[[การประกาศเป็นนักบุญ]]เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1862
 
== ประวัติ ==
'''มิกิ'''เกิดราวปี ค.ศ. 1562 ในครอบครัวทหารระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น เมื่อโตขึ้นก็เข้าเรียนที่วิทยาลัยของคณะแห่งพระเยซูเจ้าเยสุอิต และปฏิญาณตนได้เป็นนักบวชในสมาชิกคณะนั้นในปี ค.ศ. 1580<ref>[http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1069 St. Paul Miki], เรียกข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556</ref> ท่านเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็น[[นักเทศน์]] และชักนำชาวญี่ปุ่นจำนวนมากให้มานับถือ[[ศาสนาคริสต์]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]] [[โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ]] [[ไดเมียว]]ผู้ทรงอิทธิพลในญี่ปุ่นสมัยนั้นเกรงอิทธิพลของพวกมิชชันนารีว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐ จึงให้ดำเนิน[[การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชน]]อย่างหนัก ภราดาเปาโล มิกิและนักบวชคาทอลิกองค์อื่น ๆ อีกราว 25 องค์ถูกจำคุก ทรมานร่างกาย และต่อมาถูก[[การตรึงกางเขน|ตรึงกางเขน]]ที่เมือง[[นะงะซะกิ]] เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1597 ขณะถูกตรึงกางเขน ภราดามิกิยังคงเทศนา[[การประกาศข่าวดี|ประกาศข่าวดี]]และกล่าวให้อภัยแก่ทุกคนที่สังหารท่าน<ref name="วีรบุรุษเยสุอิต"/>
 
== การยกย่องหลังมรณกรรม ==
ภราดาเปาโล มิกิได้รับ[[การประกาศเป็นบุญราศี]]โดย[[สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8]] เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1627 และได้รับ[[การประกาศเป็นนักบุญ]]โดย[[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9]] เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1862 และกำหนดวันฉลองตรงกับวันที่ [[6 กุมภาพันธ์]] ของทุกปี
 
== เชิงอรรถ ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
{{fs|130%|{{note label|reference_name_ก|ก|ก}}}} scholastic - สมาชิกที่อยู่ระหว่างการอบรมเพื่อเตรียมตัวจะรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงต่อไป
{{จบอ้างอิง}}
 
== อ้างอิง ==
{{birth|1562}}
{{death|1597}}
[[หมวดหมู่:นักบวชในศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:นักบุญชาวญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:นักบวชในศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 16]]
[[หมวดหมู่:นักบุญคณะเยสุอิต]]