ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธวัช รัตตะชัย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
* [[Daily Magincian on Paranormal SS2]] (Bizon) รับบทเป็น นาจิ คานามาจินะ, คิทย์ ยีต้า, ซิดิโอ้
* [[Daily Layman on Paranormal SS1]] (Bizon) รับบทเป็น นาจิ คานามาจินะ, เซจิ
* [[Daily Layman on Paranormal SS12]] (Bizon) รับบทเป็น นาจิ คานามาจินะ, เซจิ, คิทย์ เวเดม, ซิดิโอ้
* [[Daily Magician&Layman on Paranormal]] (Bizon) รับบทเป็น นาจิ คานามาจินะ, ซิดิโอ้, โลแรนส์ บลอนส์
* ฯลฯ
ผู้ใช้นิรนาม