ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพร้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น สีขาว หลังคาสีแดง มีสนามเด็กเล่น 2 สนามตั้งอยู่กลางโรงเรียนและหน้าโรงเรียน ในปีแรกโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีห้องเรียนระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 50 คน <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ได้ขออนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการ
 
ปี 2545 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ปรับปรุงอาคารเรียนและเพิ่มระดับชั้นเตรียมอนุบาลอีก 1 ห้องเรียน
 
ปี 2550 [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] ปรับปรุงอาคารเรียนและขยายจำนวนห้องเรียนเป็นระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน คุณครูมณฑาทิพย์ พัดลม มีแนวคิดที่จะขยายระดับชั้นประถมศึกษา จึงเริ่มก่อสร้างอาคารประถมศึกษา ทางด้านหลังของโรงเรียน และขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มอีก 1 ไร่ 250 ตารางวา ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ 250 ตารางวา
 
มกราคม 2552 อาคารเรียนขนาด 3 ชั้นสีเทาด้วยงบประมาณก่อสร้าง 20 ล้านบาทสร้างเสร็จ ในอาคารประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้พร้อมปัญญาประสงค์สารสนเทศ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ และห้องเรียน 6 ห้อง
13

การแก้ไข