ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตหนองแขม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== สถานศึกษา ==
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
* [[โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม]]
 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่
* [[โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์)]]
* [[โรงเรียนวัดอุดมรังสี]]
 
สังกัดเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่
* [[โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม]]
 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับประถม/มัธยมศึกษา) ได้แก่
* [[โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา]]
* [[โรงเรียนจันทศิริวิทยา]]
* [[โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์หนองแขม]]
* [[โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร]]
 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน (ระดับอาชีวศึกษา) ได้แก่
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู]]
* [[วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม]]
* [[โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ]]
 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1,981

การแก้ไข